Bentley Aktualności

error_file_does_not_exist
Oświadczenie Brexit

1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa umowa handlowa pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską. Na mocy tej nowej umowy Wielka Brytania w dalszym ciągu będzie miała dostęp i będzie mogła prowadzić transakcje w obrębie wspólnego rynku i unii celnej Unii Europejskiej.